TYT DENEME SINAVI SONUÇLARI

5.DNM-  YANIT YAYINLARI   = SIRALAMA L.  KARNE L.   CEVAP A. 

4.DNM- TEST OKUL YAY.     = SIRALAMA L.  KARNE L.   CEVAP A. 

3.DNM- YANIT YAYINLARI   = SIRALAMA L.  KARNE L.   CEVAP A. 

2.DNM- 345 YAYINLARI       = SIRALAMA L.  KARNE L.   CEVAP A. 

1.DNM- LİMİT YAYINLARI   = SIRALAMA L.  KARNE L.   CEVAP A. 

 

LGS DENEME SINAVI SONUÇLARI  

 

2.DNM-  YANIT YAYINLARI  = SIRALAMA L.  KARNE L.   CEVAP A. 

1.DNM- SONUÇ YAYINLARI = SIRALAMA L.   KARNE L.   CEVAP A.  

 

7.SINIF DENEME SINAVI SONUÇLARI  

 

1.DNM- ................ YAYINLARI = SIRALAMA L.  KARNE L.   CEVAP A.